محصولات


اطلاعات محصول

نبشی فولادی بال مساوی ساختمانی , صنعتی

این محصولات فولادی ساختمانی و سازه ای از گروه محصولات مقاطع شاخه ای می باشد که مورد مصرف ساختمانی معمولی و سازه ای صنعتی دارد.
این محصول فولادی از طریق فرآیند نورد گرم با مقطعی مطابق شکل مقابل تولید می گردد.
مشخصات و ویژگی های اصلی این محصولات شامل ابعاد و اندازه ها و رواداریها، خواص مکانیکی و ترکیب شیمیایی در مارکهای مختلف مطابق سفارش یا استانداردهای منطقه ای و بین المللی می باشد در زیر جدول بعضی از ویژگیها مطابق استانداردهای ملی ایران ٬ 1028DIN آلمان و 10056 EN اتحادیه اروپا آمده است. سایر شرایط فنی با مراجعه به استانداردهای ذکر شده مشخص خواهد شد.

 سایز نرمال 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 در ضخامت های مختلف
کلاس ST37 ،ST52 , 5SP
دانلود دانلود
جدول قیمت قیمت محصولات