شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

نام محصول سایز طول مارک فولاد قیمت قیمت روز قبل درصد تغییر نمودار
نبشی 8*80*80 6 St 37 49000 49000 0
نبشی 8*80*80 12 St 37 - 0 0
نبشی 10*100*100 6 St 37 49000 49000 0
نبشی 10*100*100 12 St 37 50000 50000 0
نبشی 12*120*120 6 St 37 49000 49000 0
نبشی 12*120*120 12 St 37 51000 51000 0