سخن مدیر عامل

 بزرگترین افتخار شرکت فولاد اصفهان، ارتقا سطح کیفیت محصولات بنا به گواهی مشتریان ومصرف کنندگان می باشد که از یک فرآیند تحقیق میدانی با هدف benchmark مشخص گردید، هم اکنون نبشی های فولادی گرم نوردیده این شرکت به عنوان محصولاتی با کیفیت برتر نسبت به همه تولید کنندگان مشابه در کشور دارای شهرت می باشد. خرید نبشی های فولادی گرم نوردیده این شرکت با قیمت بالاتر توسط مشتریان در بازار عرضه، گواه این ادعا می باشد.درباره فولاد اصفهان