تحقیق و توسعه

 شرکت فولاد اصفهان با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین صف و ستادی و تجهیزات آزمایشگاهی از طریق واحد تحقیق و توسعه، اصلاحات و تغییرات مهمی را در جهت بهبود مستمر عملکردها با هدف دستیابی به کیفیت برتر و توان رقابتی در کشور محقق نموده است که مهمترین حاصل آن، شهرت مطلوب کیفیت نبشی های تولیدی در بازار عرضه، نسبت به کلیه رقبای داخل کشور می باشد.

در واحد تحقیق و توسعه فولاد اصفهان علاوه بر بهره گیری از امکانات داخلی، نسبت به همکاری با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، بصورت مشارکت در سمینار و کنگره ها، در انجام پروژه های تحقیقاتی اقدام گردیده است.